Iran-Azad, Das Persische Kultur-Wissenschaft-Portal
تفريحي
توريسمزیست محیطی
 ... جامعه و
فرهنگ و کتاب
فلسفه و روانشناسي
سياست و اقتصادگفت و گوتماس با ماگزينش زبانراهنماي سايتصفحه نخست

آگهی در ابران آزاد

 آرشیو ایران آزاد

حمایت مالی

در باره ایران آزاد

 کتابفروشی ایران آزاد

مجلات اینترنتی

 نامه های رسیده
Info@Iran-Azad.de
Info@IranClick.de
جای آگهی شما در ایران آزاد خالی است
جای آگهی شما

 


Persisch lernen!

مصاحبه بابک شدیدی سردبیر نشریه اینترنتی «علیه اعدام» با مسئول سایت فرهنگی علمی سیاسی ایران آزاد

لطفا خودتان را براي خوانندگان نشريه ”عليه اعدام“ معرفي كنيد!
من جواد ولدان هستم. چهل و پنج سال دارم. بيست و سه سال هست كه در آلمان زندگي مي كنم. تحصيلات خودم را در رشته هاي منهدسي شيمي، مديريت و تكنيك محيط زيست و طراحي و گرافيك سايت هاي اينترنتي در آلمان به پايان رسانده ام. سالهاي سال است كه بر عليه تبعيض، از هر گونه آن، فعاليت دارم. در حدود پنج سال پيش اولين سايت اينترنتي خود را با نام ”عليه تبعيض، عليه زور و عليه جنگ“ به زبان آلماني تاسيس نمودم. اين سايت هم اكنون در اينترنت در دسترس همگان قرار دارد و آدرس آن چنين است:
www.Ihrkotztmichan.de
آدرس اين سايت به آلماني چنين معنا مي دهد:‌ ”شما مرا به تهوع مي اندازيد“، با اين عبارت در آلماني آدمي نفرت شديد خود را از يك چيز اعلان مي كند. و از ”شما“ منطور راسيست هاي آلماني، منظور نژادپرستان، منطور زورگويان و پليس هاي جهاني، منظور بوش و صنعت نظامي و ماشين جنگ افروزي اوست، منظور مردسالاران جامعهء مرد سالاري، منظور بزرگسالاران جامعهء بزرگسالاري است. منظور وحشياني است كه به حقوق ديگران تجاوز مي كنند، منظور درندگاني است كه به حقوق زن و حقوق مذاهب ديگر و حقوق انسانها با گرايشات جنسي ديگر و اقليت ها تجاوز مي كنند.
و در چهار سال پيش سايت ديگر خود را بنام ايران آزاد تاسيس نمودم. اين سايت به سه زبان و عمدتا به زبانهاي فارسي و آلماني منتشر مي شود. بنابر اعتقاد راسخ خود به آزادي اين سايت را تاسيس نمودم. و ”آزادي“ كه مي گويم، منظور نه اين آزادي پارلمانتاريستي آبكي جهان غرب است، من اين را آزادي نمي دانم. در اينجا آزاد كسي است كه پول داشته باشد و بقيه برده اند. برده هاي جامعه سرمايه داري، برده هاي جامعه مصرفي، برده هائي كه خود با دست خود ريشه و اساس زندگي خويش يعني محيط زيست و كرهء زمين را با مصارف بيهوده و لوكس خود به نابودي مي كشانند. من آزادي را هنگامي آزادي مي دانم كه فرد فرد جامعه با رنگ پوست مختلف، با مذهب گوناگون، با گرايشات جنسي مختلف، باقوميت و نژاد ها و با جنسيت مختلف و خلاصه تمامي افراد بدون هيچگونه تبعيض امكان زندگي، امكان رشد فردي و شخصيتي، امكان رشد علمي و امكان همه گونه پيشرفتي را داشته باشند. در جامعهء آزادي كه منظور نظر من هست، هر چيز و هر كس سر جاي خود قرار دارد. عالم و متفكر در دانشگاه و پشت ميزنشين مي شود و اما دزدان و جانيان و خونخواران در پشت ميله هاي زندان قرار مي گيرند. اينك اين اوضاع نه تنها در كشور ما بلكه در بسياري از سرزمين هاي دنيا برعكس است.
گفتني بسيار است و من خوانندگان عزيز شما را به مقاله هاي خود در اين زمينه ارجاع مي دهم. اين مقالات پي در پي با نام ”آزادي، برابري، جمهوري دمكراتيك آري، اما بدون فرهنگ مردمي و مردمي با فرهنگ هرگز!“ تا دوازده شمارهء آن در سايت ايران آزاد آمده است. آدرس اين سايت چنين است:
www.Iran-Azad.de
از فعاليتهاي اصلي ديگر من ترجمه و نويسندگي است. تا كنون سه كتاب علمي در زمينه محيط زيست و اينترنت ترجمه كرده ام. كتاب ”فاكتور چهار“ كتابي است بسيار معروف كه در زمينه زيست محيطي و راندمان در خدمت محيط زيست نوشته شده است. نويسندهء بسيار معروف آن آقاي پروفسور ارنست اولريش فون وايتسزكر است، كه در سالهاي اخير همواره رياست هيئت علمي آلماني را در كنفرانسهاي جهاني زيست محيطي مانند كنفرانس ريو و كنفرانس كيوتو بعهده داشته است. اين كتاب در سالهاي 95 و 96 از پرفروشترين كتابهاي آلمان و كشورهاي انگليسي زبان بوده است. ترجمهء اين كتاب را من در سال 1997 به پايان رساندم. متاسفانه به دلائل عدم اهميت علم و تحقيقات و ... در كشورمان اين كتاب ابتدا در سال 2002 در ايران چاپ و منتشر گرديد. و سازمان محيط زيست ايران با مديريت خانم معصومه ابتكار نه تنها كمكي براي چاپ كتاب نكرد كه اصل كتاب را هم دزديدند.
از فعاليتهاي ديگر من ترجمه مقالات علمي و بخصوص مقالات روانكاوي روانشناسي است. ترجمهء اين مقالات در سايت هاي ايران آزاد، ايران ما و سايت اخبار روز در اينترنت مرتب در اختيار خوانندگان هموطن قرار مي گيرد.
چند هفته اي است كه نوشتن كتابي را در زمينهء خودشناسي و تكنيك هاي تحقق خويشتن به پايان رسانده ام. بسيار تمايل دارم كه اين كتاب در ايران منتشر شود. اميد است كه بتوانم بزودي ناشري توانا و مناسب در ايران بيابم. كتابي ديگري در دست نوشتن دارم. يك رمان است. يك رمان واقعي، كه البته هنوز به وقت نياز دارد. در اينجا از ناشراني كه اين مصاحبه را مي خوانند دعوت به همكاري مي كنم.
نظر شما در مورد مقولهء اعدام چيست؟
بايد ابتدا ديد كه با اعدام چه مشكلي را مي خواهيم حل كنيم. آيا مي خواهيم قصاص كنيم، منظور انتقام، تلافي و جبران است، منظور خون به پاي خون است يا منظور سلامت جامعه و حفظ جامعه است؟ در همهء جوامعي كه اعدام صورت مي گيرد، به كنه مطلب كه نگاه كنيم منظور همان انتقام و قصاص است. در مهد به اصطلاح تمدن و آزادي، در ايالات متحده اين امر به نحو چشمگيري مشهود است. با اعدام نمي توان جامعه را تربيت كرد. با اعدام تنها مي توان تشنگان به خون را سيراب كرد. با اعدام تنها ماجراجويان و انتقامجويان به اهداف حيواني خويش مي رسند.
آيا به نظر شما بايد يك قاتل حرفه اي را اعدام كرد؟ اگر پاسخ مثبت يا منفي است لطفا دلائلتان را بگوئيد؟
قاتل حرفه اي يا غير حرفه اي، همانطور كه گفتم بايد ديد هدف چيست. با اعدام نمي توان درس داد. با اعدام نمي توان تربيت كرد. بنابراين اگر بتوان جامعه را از شرورت قاتلان حرفه اي به طريق زندان ابد و يا غيره حفظ نمود، ترجيحا مي بايست از زندان استفاده نمود. زندان با آموزش و زندان با روانكاوي و تراپي. اگر اميدي به نتيجه مثبت در پايان روانكاوي باشد. بعلاوه با تجربياتي كه دارم، با تجربيات زندگي در ايران و خارج از كشورم مي توانم بگويم كه معمولا قاتلان حرفه اي پشت ميز نشين هستند و در دولتها و ارتش ها شاغل!
با كشتن يا نكشتن قاتل چه پيامي به جامعه داده مي شود؟
به نظر من مهمترين هدفي، كه در بيشتر جوامع از كشتن قاتل دنبال مي شود، تربيت است، تربيت و برانگيختن ترس، رعب و وحشت. با مقابله به مثل بطور ريشه اي و در طولاني مدت مشكلي از جامعه حل نمي شود. اين را بايد كله پوكاني همچون جورج بوش پسر هم تا كنون دريافته باشند و مطمئن باشيد كه دريافته اند، اما علائق سياسي اقتصادي نظامي آنها حكم مي كند كه خود را به نفهمي بزنند و به كار خويش ادامه دهند. آنها براي آراء و انتخابات عمل مي كنند.
با كشتن يا نكشتن قاتل حق انسان يا انسانهائي كه به دستور يا به دست او كشته شده اند چه مي شود؟
با كشتن قاتل مقتول زنده نمي شود. در يك جامعهء انساني و والا مي بايست از انتقام و قصاص بر حذر بود. در اينگونه موارد تنها مي بايست يك نكته بسيار پراهميت را در مدٌ نظر داشت و آن بازماندگان مقتول هستند. به لحاظ چهارچوب قانوني مي بايست ترتيباتي داد كه بازماندگان مقتول خسارات مالي ناشي از فقدان مقتول را متحمل نگردند و معاش و تحصيلات و آينده بازماندگان و بخصوص كودكان خردسال مقتول تامين باشد. در اين زمينه دولتها مي بايست با قوانين مناسب وارد عمل شوند.
چه عامل يا عواملي باعث مي شود كه كشتن انسان براي بعضي ها به صورت كسب و كار درآيد؟
فكر مي كنم به لحاظ تاريخ تكاملي و اولوسيون خوي درندگي و حيواني در تمامي انسانها وجود دارد. اين در افراد مختلف شدت و ضعف دارد. گياهخواران معتقدند كه انساني كه خون حيوانات را براي استفاده از گوشت آنها مي ريزد، اين چنين انسان قاتل هم مي شود. اين چنين انسان جنگ افروز و خونخوار هم مي گردد. در مورد اين اعتقاد گياهخواران من نمي توانم اظهار نظري علمي بكنم، اما اين عقيدهء ايشان براي من منطقي به نظر مي رسد. اما بسياري از انسانها ماجراجويند، اين احساس به همراه خشونت طبيعي انساني كه با منافع مالي همراه شود فاجعه بر انگيز است.
  عده اي معتقدند كه مجازات اعدام موجب كاهش قتل و جنايت در جامعه مي شود. شما در اين زمينه چه فكر مي كنيد؟
اين اعتقاد آنها هيچگونه جنبه علمي و واقعي ندارد. در اين مورد مي توان به آمار مراجعه كرد. اعدام تنها انتقامجويان تشنه به خون را سيراب مي كند.
شما سردبير سايت ايران آزاد هستيد. آيا خبر اعدام را در آن منعكس مي كنيد و يا به فكر بوده ايد كه صفحه اي براي آن در سايت خود اختصاص دهيد؟
تا كنون در حد توانائي خود اين كار را كرده ام. كه البته توانائي مالي و وقتي زيادي در اختيار ندارم. خيلي مايل بودم كه بسيار بيشتر از اين در اين مورد فعال باشم. اما بقول آلماني ها ”آدمي نمي تواند با يك باسن در چند عروسي برقصد.“ دامنهء فعاليتهاي فرهنگي علمي من بسيار زياد است. علائق من هم بسيار زياد است. گاه فكر مي كنم يك روز مي بايست چهل و هشت ساعت داشته باشد تا من با رضايت و خوشنودي به تمامي كارهاي مهم برسم. اما بسيار خوشحالم كه افرادي مانند شما به اين مهم مي پردازند.
امكانات مالي بسيار محدودي دارم. در حدود دو سال پيش عوامل ارتجاع و همكاران سفارتي ايشان افرادي با نامهاي كورش خجسته، ساكي و محمد ورسه تجهيزات كامپيوتري و چاپ بسياري از وسائل ايران آزاد را به غارت بردند. پروندهء اين دزدي هنوز در دست دولت آلمان است.
از آن زمان فعاليت ما بسيار محدود شده است. بسيار سعي كرده ام كه با جلب حمايت مالي هموطنان مقيم آلمان و هامبورگ مقداري از مشكلات مالي سايت ايران آزاد را سر و سامان بدهم. اما متاسفانه اين ملت براي كارهاي علمي و فرهنگي كمتر ارزشي قائل است. نه اينكه وضعشان خوب نباشد، نه اوضاع مالي بسيار خوبي دارند، اما تنها براي رستوران رفتن و ... خرج مي كنند. بيخود نيست كه طبق آمار ادعا مي شود هر ايراني بطور متوسط تنها ده دقيقه در سال كتاب مي خواند!!!
مدتهاست كه آرزو دارم كه با تهيه سخت افزار ها و نرم افزارهاي مناسب سايت ايران آزاد را مدرن تر و مهمتر از هر چيز پر راندمان تر كنم. با اين تكنيك (عهد بوقي) كه ما بالاجبار و بعلت نبود امكانات مالي در اختيار داريم بسياري از وقت گرانبهايمان بيهوده صرف مي شود.
در اينجا از تمامي فرهنگ دوستان و دوستداران علم، از دوستداران ايران دعوت مي كنم كه با اهداي مبلغي در حد توان خويش از فعاليتهاي فرهنگي علمي ضد ارتجاعي سايت ايران آزاد حمايت كنند. شمارهء حساب بانگي ما در سايت موجود است. با ما مي توانيد از طريق نامهء الكترونيكي و يا تلفن تماس بگيريد.
ببينيد افرادي مثل من كه مي خواهند استقلال خويش را حفظ كنند و وابستگي نداشته باشند، از مشكلات مالي فراوان برخوردارند. ما كه خواهان حفظ هويت و استقلال خويش و مردمي بودن و ايراني بودن خود هستيم به كمكهاي 75 ميليون دلاري آمريكا كه در اختيار گروههاي به اصطلاح اپوزيسون ايراني قرار مي دهند، چشمداشتي نداريم
و نخواهيم داشت. چشمداشت ما به ايرانياني است كه ارزش استقلال، ارزش نوكر نبودن براي اجانب، ارزش كار فرهنگي و علمي را بشناسند. بار ديگر از تمامي خوانندگان شما و از تمامي دلسوزان ايران دعوت مي كنم كه سايت و مقالات و كارهاي فرهنگي و علمي ما را بخوانيد، اگر فكر مي كنيد كه حرفي كه ما از دل مي زنيم بر دل شما مي نشيند، از ما حمايت كنيد. ما به افراد فني كه آشنائي به برنامه ريزي و زبان php داشته باشند نياز داريم. با مبلغي در حدود پنج هزار يورو بسياري از مشكلات فني سايت ايران آزاد حل مي شود. با ما تماس بگيريد و ما را در جهت فعاليتهاي انساني فرهنگي علمي كه در پيش گرفته ايم ياري دهيد. آدرس ايميل و شماره تلفن ما چنين است:
Info@iran-azad.de
0163/ 8927439
مقولهء اعدام و شعر. آيا تا كنون اشعاري در اين زمينه سروده شده است؟
فكر مي كنم، بايد اين كار شده باشد. از مرحوم احمد شاملوي بزرگوار كه آن را سراغ دارم كه حتما شما هم مي شناسيد: ”در قفل در كليدي چرخيد....“
  در نهايت براي پايان دادن به اين وضعيت چه بايد كرد؟
اگر ”از اين وضعيت“ منظورتان ”اعدام“ در ايران باشد، كه به نظر من در حال حاضر تنها وسائل مؤثر همان است كه شما و دوستان فعال ديگر مي كنند. يعني افشاگري در سطح جهاني و جلب توجه رسانه ها و اذهان و افكار عمومي به اين معزل پليد. بدبختي اين است كه بسياري از افرادي كه در ايران اعدام مي شوند نوجوان و جوان هستند. اين سرمايه هاي ملي را به كشتن مي دهند. از يك طرف نفت را غارت مي كنند و از طرف ديگر خون پاك جوانان ميهن را. شرم بر ارتجاع كه با همپالكي هاي سلطنت طلب و امپرياليست خود به غارت ملت و كشور ايران اشتغال داشته و دارند. و تا زماني كه ما نفت داريم درب بر اين پاشنه مي چرخد.

تقاضای پشتيبانی  مالی از ایران آزاد
ایران آزاد در طول ببش تر از 4 سال از فعاليت در اينترنت، تاکنون متکی بر کار داوطلبانه گردانندگان و همکاران خود بوده و هزينه اين فعاليت نيز از همين همکاری های داوطلبانه تامين شده است. متاسفانه ادامه انتشار ایران آزاد با اين شرايط دشوار شده است.اکنون برای ادامه فعاليت خود به حداقلی از تامين هزينه ها نيازمند هستيم که اميدواريم بخشی از آن از طريق دريافت آگهی و بخشی نيز از طريق ياری علاقمندان به ادامه انتشار اين سايت فراهم شود. برای پشتيانی از ما می توانيد کمک های مالی خود را به حساب زير واريز نمائيد

Kto. 1261404378
BLZ: 20050550
IBAN: DE08200505501261404378
BIC/Swift: HASPDEHHXXX
Jawad Waladan (iran-azad)
Hamburger Sparkasse
Hamburg - Germany

   شماره حساب
 شماره بانگ


نام دارنده حساب و بانگ

Info@iran-azad.de


از کارهای علمی فرهنگی سیاسی مهندس جواد ولدان مسئول سایت ایران آزاد

فجايع و مشكلات جهاني زيست محيطي
 یک. معرفي كتاب ”فاكتور چهار“ و شناخت علمي مسائل عمدهء محيط زيست
دو. نقش استثمار جهاني در فجايع و مشكلات زيست محيطي
سه.نقش و مسئوليت فردي و جمعي ما بطور عام بعنوان يك زميني و بويژه
در نقش يك انسان جهان سومي
از مهندس جواد ولدان مترجم فارسي كتاب فاكتور چهار
و مسئول سايت علمي فرهنگي ايران آزاد
عده اي به بريدن شاخه هاي درختان مشغول بودند،
شاخه هائي را كه خود بر آنها نشسته بودند
و از اين تجربه فرياد مي كشيدند،
كه چگونه مي توان بهتر ارٌه كرد
آنان با ناله و شيون به اعماق سرنگون مي شدند
و كساني كه امٌا در حال ارٌه كردن آنان را به تماشا نشسته بودند
سرهاشان را تكان مي دادند
و خود به شدت به ارٌه كردن ادامه مي دادند.
ادامه در

گزارشي براي سازمان جهاني ”گرين پيس“ شاخهء آلمان
تحليل و برآوردي شخصي بر برنامهء اتمي ايران
 
از مهندس جواد ولدان مترجم فارسي كتاب فاكتور چهار
و مسئول سايت علمي فرهنگي ايران آزاد
  جنگ عراق را بايد بعنوان يك نقطهء عطف مهمٌي در سياستهاي خارجي ايران و نيز در تغيير افكار عمومي مردم ايران دانست. قبل از شروع جنگ عراق در دو سال پيش يكي از روشنفكران و روزنامه نگاران ايراني بنام آقاي عبدي دست به نظرخواهي از افكار عمومي در ايران زد. در اين نظرخواهي او از مردم ايران سوال نموده بود، كه آيا مردم ايران خواهان بهبودي روابط ايران با
ادامه در

معرفي كتاب فاكتور چهار
از مهندس جواد ولدان مترجم فارسي كتاب فاكتور چهار
و مسئول سايت علمي فرهنگي ايران آزاد
 اين كتاب در سال 1995 توسط پروفسور ارنست اولريش فون وايتسزكر، برادرزاده رئيس جمهور اسبق آلمان و نمايندهء كنوني سوسيال دمكراتها در مجلس آلمان نوشته شده است. دو نويسنده ديگر كتاب عبارتند از آموري لاوينس و همسرش ل. هانتر لاوينس كه هر دو آمريكائي هستند و موسسين ”انستيتو كوهستانهاي راكي“ مي باشند. مترجم فارسي كتاب آقاي مهندس جواد ولدان متخصص محيط زيست و شيمي و مقيم آلمان مي باشد.
ادامه در

اظهار موجوديت
فوروم جهاني محيط زيست جهان سوم UKW3
(Umwelt-Kultur-Wissenschaftsforum 3)
 از مهندس جواد ولدان مترجم فارسي كتاب فاكتور چهار
و مسئول سايت علمي فرهنگي ايران آزاد

  هموطنان عزيز، هوشياران و فرهيختگان كشورهاي در حال رشد و جهان سوم،
  بدينوسيله فوروم علمي محيط زيست جهان سوم كه در سال 1997 در آلمان بوسيله مؤسس اين فوروم آقاي مهندس جواد ولدان و جمع اندكي از ياران تحصيلكرده در شهر كلن آلمان به تاسيس رسيده است، اعلان موجوديت عمومي مي نمايد.
ادامه در

 

Www.Ira-Azad.De
Www.IranClick.de
Redaktion@Iran-Azad.de
Mobil: 0163/ 8927439

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad ©2002-2006
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است

Montag, der 27. März 2023

در خصوص حمايت از اقليت ها
در خصوص
اولويت و ضرورت مبارزات فرهنگي

،آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك
سخن درد و درد سخن
تقاضای پشتيبانی  مالی از ایران آزاد