Iran-Azad, Das Persische Kultur-Wissenschaft-Portal
تفريحي
توريسمزیست محیطی
 ... جامعه و
فرهنگ و کتاب
فلسفه و روانشناسي
سياست و اقتصادگفت و گوتماس با ماگزينش زبانراهنماي سايتصفحه نخست

آگهی در ابران آزاد

 آرشیو ایران آزاد

حمایت مالی

در باره ایران آزاد

 کتابفروشی ایران آزاد

مجلات اینترنتی

 نامه های رسیده
Info@Iran-Azad.de
Info@IranClick.de
جای آگهی شما در ایران آزاد خالی است
جای آگهی شما

 


Persisch lernen!

 

نادره افشاری

من کی نیستم؟ً!
خشونت
زنان و اسلام
قسمت اول
قسمت دوم
پانويس‌ها

 

پانويس‌ها

1 ـ بر فراز خليج، خاطرات محسن نجات حسيني، عضو سابق سازمان مجاهدين خلق (1346 تا 1354) چاپ اول، نشر ني، تهران، 1379، ص 416
2 ـ تاريخ اجتماعي ايران، جلد دوم، مرتضي راوندي، چاپ دوم ، سال 1354، صص 518 تا 519
3 ـ تاثير علم بر اجتماع، برتراند راسل، برگردان دكتر محمود حيدريان، ص 19، نقل از تاريج اجتماعي ايران، جلد دوم، مرتضي راوندي، صص 524 تا 525
4 ـ امت و امامت، دكتر علي شريعتي، مجموعه آثار 26، چاپ دهم، سال 1379، نشر آمون، صص 358 تا 359
5 ـ همانجا، ص 362
6 ـ همانجا، زير نويس ص 359
7 ـ اسلام در ايران، اي. پ. پطروشفسكي، ترجمه‌ي كريم كشاورز، چاپ يكم خارج، انتشارات نيما آلمان، سال 1998، ص 82
8 ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد دوم، چاپ دوم، سال 1354، انتشارات سپهر، تهران، صص 53 و 54
9 ـ مقدمه‌اي بر اسلام‌شناسي، جلد اول، چاپ دوازدهم، علي ميرفطروس، نشر نيما، سال 1999، آلمان، ص 44
10 ـ براي ترجمه‌‌ي اين آيه‌ها از قرآن كوچك الهي قمشه‌اي [انتشارات كتاب‌خانه‌ي سنايي] استفاده شده و از تفسيرهاي درونِ پرانتز مترجم چشم پوشي شده است.
11 ـ دو قرن سكوت و مبارزه، دكتر عبدالحسين زرين كوب، مطلبي براي «مهرگان» چهارشنبه 10 آبان‌ماه 1329، نقل از مهرگان، سال هشتم، شماره‌ي 2 و 3، تابستان و پائيز 1378
12 ـ تاملي در ريشه‌هاي خشونت، فرهاد بهبهاني، مهرگان، سال هشتم، شماره‌ي 2 و 3، سال 1378
13 ـ تحليلي حقوقي از راي دادگاه نظامي در پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌اي، دكتر عبدالكريم لاهيجي، يك‌شنبه، 9 بهمن 1379، نقل از بولتن اينترنتي ايران امروز.
14 ـ شيعي‌گري و ترقي‌خواهي، مهدي قاسمي، چاپ پاژن، امريكا، سال 1999، ص 96
15 ـ همانجا، صص 96 تا 97
16 ـ تاريخ و فرهنگ، مجتبي مينوي، چاپ سوم، 1369 تهران، انتشارات خوارزمي، صص 36 تا 37
17 ـ ترجمه‌ي آيات قرآن از كتاب «قرآن كريم» ترجمه الهي قمشه‌اي از انتشارات كتاب خانه‌ي سنايي، به نقل از كتاب «رگ تاك» دلارام مشهوري، جلد اول، چاپ دوم، خاوران، پاريس، پائيز 1378، صص 57 تا 58
18 ـ جوامع‌الجامع  2/49، به نقل از نامه‌ها و پيمان‌هاي سياسي حضرت محمد و اسناد صدر اسلام، ص 157
19 ـ اسلام در ايران، ياد شده، ص 105
20 ـ چند نكته در باره‌ي كشتار جمعي تابستان 67، باقر مومني، به نقل از سايت اينترنتي اخبار روز، 10 دسامبر 2001
21 ـ همانجا
22 ـ مروج‌الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، ترجمه‌ي ابولقاسم پاينده، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ ششم، 1378، جلد اول، ص 693
23 ـ تاريخ طبري، محمد بن جرير طبري، ترجمه‌ي ابوالقاسم پاينده، انتشارات اساطير، چاپ دوم، بهار 1362، جلد چهارم، ص 1276
24 ـ تاريخ طبري، جلد چهارم، صص1283 تا1285
25 ـ سيره‌ي ابن هشام، ترجمه و انشاي رفيع‌الدين بن محمد همداني، قاضي ابرقو، با مقدمه و تصحيح اصغر مهدوي، چاپ سوم 1377، ليتوگرافي، چاپ و صحافي سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نصف دوم، صص 570 تا 571
26 ـ تولدي ديگر، شجاع‌الدين شفاء ص518
27 ـ سيره‌ي ابن هشام، نصف دوم، صص563 تا 564
28 ـ تولدي ديگر، ياد شده، 516
29 ـ سيره‌ي ابن هشام، نصف دوم، ص 583
30 ـ نهج‌الفصاحه، مجموعه‌ي كلمات قصار حضرت رسول‌الله اكرم (ص) انتشارات جاويدان، چاپ سوم، 1377، تهران، ترجمه‌ي ابوالقاسم پاينده، شماره‌ي 576، ص 269
31 ـ همانجا، شماره‌ي 1787، ص 533
32 ـ نخستين ترورهاي فردي و سياسي و كشتارهاي جمعي در جامعه‌ي مدني اسلامي، باقر مومني، نقل از فصل‌نامه‌ي كاوه، چاپ آلمان، شماره‌ي 94، تابستان 1380
33 ـ علي شريعتي، فاطمه فاطمه است، مجموعه آثار 21، ص 191
34 ـ رساله‌ي توضيح‌المسائل، سيد روح‌الله خميني، انتشارات بارش مشهد، چاپ سوم، سال 1379، تهران، ص 32
35 ـ تاريخ طبري، جلد چهارم، ص 1369
36 ـ همانجا صص1369 تا 1380
37 ـ فارسنامه‌، ابن بلخي، ص 135
38 ـ نهج‌البلاغه، ترجمه‌ي دكتر سيد جعفر شهيدي، چاپ بيستم، 1380، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، برنده‌ي جايزه‌ي كتاب سال بهمن 1369، بخشي از خطبه‌ي 147، ص 142 
39 ـ همانجا، نامه‌ي شماره‌ي 4 ص 273
40 ـ همانجا، خطبه‌ي شماره‌ي 107، ص 100
41 ـ اسلام در ايران، پطروشفسكي، ص 89
42 ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد دوم، ص 153
43 ـ خاطرات احتشام السلطنه، ص 653، نقل از مقدمه‌ي سه مكتوب ميرزا آقا خان كرماني، به كوشش و ويرايش بهرام چوبينه، نشر نيما، اكتبر 2001، ص 93
44 ـ سيماي محمد، علي شريعتي، صص59 تا 61، به نقل از كتاب «پژوهشي در زندگي علي» آله دالفك، فوريه 1994، بن مايه‌ها، صص 114 تا 115
45 ـ درخشش‌هاي تيره، آرامش دوستدار، چاپ دوم، نشر خاوران، سال 1377، ص96
46 ـ چند گفتار در فرهنگ ايران، شاهرخ مسكوب، نام انتشارات ناخوانا، چاپ اول، پائيز 1371، تهران، ص 94
47 ـ همانجا، زير نويس ص 94، نقل از «بيست گفتار در مباحث علمي و فلسفي و كلامي و فرق اسلامي، موسسه‌ي مطالعات اسلامي دانشگاه مك‌گيل، شعبه‌ي تهران، تهران، سال 2535 (1355) مهدي محقق، ص 3 و 4
48 ـ همانجا، زير نويس ص 95
49 ـ نقش وعاظ در اسلام، دكتر علي الوردي، ترجمه‌ي محمدعلي خليلي، ص 22، به نقل از تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد دوم، چاپ دوم، 1354، كتاب‌خانه‌ي سپهر، تهران، ص 66
50 ـ تاريخ تمدن اسلام، جرجي زيدان، ترجمه‌ي علي جواهركلام، جلد 4، ص34
51 ـ نهج‌الفصاحه، مجموعه‌ي كلمات قصار حضرت رسول‌الله اكرم (ص) انتشارات جاويدان، چاپ سوم، 1377، تهران، ترجمه‌ي ابوالقاسم پاينده، شماره‌ي 1133، ص 381
52 ـ همانجا، شماره‌ي 1404، ص 449
53 ـ سه مكتوب ميرزا آقاخان كرماني، ويرايش بهرام چوبينه، نشر نيما، اسن آلمان، ص 307
54 ـ بهائي‌گري، شيعي‌گري، صوفي‌گري، احمد كسروي، چاپ خارج از كشور، ژانويه‌ي 1996، انتشارات مهر، آلمان، ص117
55 ـ سيماي كلي دوران ظهور، نويسنده علي كوراني، مترجم عباس جلالي، مهرگان، سال هشتم، شماره‌ي 2 و 3، تابستان و پائيز 1378
56 ـ گفت‌و‌گوي بين‌المللي فرهنگ‌ها شجاع‌الدين شفا، كيهان چاپ لندن، شماره‌ي 800، 11 فروردين1379
57 ـ سيره‌ي ابن هشام، نصف دوم، ص 650
58 ـ امت و امامت، علي شريعتي، ياد شده، ص 402
59 ـ 23 سال رسالت، علي دشتي، ويرايش بهرام چوبينه، مهرماه 1373، ص118
60 ـ به نقل از كيهان چاپ لندن، شماره‌ 863، 28 ژوئن 2001
61 ـ به نقل از كيهان چاپ لندن، شماره 866، 19 ژوئيه 2001
62 ـ 23 سال رسالت، علي دشتي، ياد شده، ص 151
63 ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد پنجم، چاپ دوم، چاپخانه‌ي كتيبه، 1364، ص22
64 ـ تاريخ ادبيات ايران، ادوارد، جي، براون، از صفويه تا عصر حاضر، ترجمه‌ي دكتر بهرام مقدادي، چاپ اول، گلشن، انتشارات مرواريد، سال 1369، صص 18 تا 20
65 ـ گفت‌و‌گوها، علي ميرفطروس، چاپ اول 1998، نشر نيما آلمان، صص 48 تا 49
66 ـ سيره‌ي ابن هشام، نصف دوم، صص643  تا 644
67 ـ نقل از نشريه‌ي اينترنتي ايران امروز، 31 اوت 2001
68 ـ دو قرن سكوت و مبارزه، دكتر عبدالحسين زرين‌كوب، مجله‌ي مهرگان، ياد شده
69 ـ قبض و بسط تئوريك شريعت، عبدالكريم سروش، چاپ دوم، سال1371، چاپ معراج، تهران، ص بيست و هفت
70 ـ ميرزا آقاخان كرماني، سه مكتوب، نسخه‌ي خطي، عكس از كتاب‌خانه‌ي دانشگاه، نقل از كارنامه و زمانه، ميرزا رضا كرماني، دكتر هما ناطق، چاپ اول، آلمان، انتشارات حافظ، 1363، ص 18
71 ـ ديدگاه‌ها، علي ميرفطروس، چاپ دوم، سال 1997، آلمان، نشر نيما، صص 48 تا 49
72 ـ برخي بررسي‌ها درباره‌ي جهان‌بيني‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي در ايران، احسان طبري، ص 404، به نقل از «رگ تاك» دلارام مشهوري، ص 64
73 ـ انقلاب ايران به روايت راديو بي‌بي‌سي، عبدالرضا هوشنگ مهدوي، مجموعه‌ي گفت‌و‌گوهاي باقر معين با شخصيت‌هاي سياسي و فرهنگي ايران در باره‌ي تاريخ معاصر ايران از مشروطه به اين سو، چاپ طرح نو، تهران، زمستان 1372، بخشي از گفت‌و‌گو با شادوران محمدعلي جمال‌زاده، ص 9
74 ـ امت و امامت، علي شريعتي، ياد شده، ص 362
75 ـ قبض و بسط تئوريك شريعت، ياد شده، ص 15
76 ـ همانجا، ص 14
77 ـ اسلام ايراني و حاكميت سياسي، باقر مومني، چاپ اول، ناشر بزرگترين مركز پخش كتاب، فرانكفورت، صص 221 تا 222
78 ـ سيره ابن هشام، نصف دوم، ص 1062 تا 1063
79 ـ محمد پيامبري كه از نو بايد شناخت، كنستان ويرژيل گئورگيو، ذبيح‌الله منصوري، ص 418
80 ـ تاريخ طبري، محمد جرير طبري، جلد چهارم، ترجمه‌ي ابوالقاسم پاينده، انتشارات اساطير، صص 1277 تا 1278
81 ـ نهج‌البلاغه، ترجمه‌ي دكتر سيد جعفر شهيدي، چاپ بيستم، 1380، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، برنده‌ي جايزه‌ي كتاب سال بهمن 1369، صص 57 تا 58
82 ـ نهج‌البلاغه، ص 307
83 ـ نهج‌البلاغه، ص 401
84 ـ مروج‌الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، ترجمه‌ي ابولقاسم پاينده، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ ششم، 1378، جلد اول، ص 651
85 ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد دوم، ص 36، چاپ دوم، سال 1354، انتشارات سپهر، تهران
86 ـ اسلام در ايران، پطروشفسكي، ترجمه‌ي كريم كشاورز، چاپ يكم خارج از كشور، نشر نيما آلمان، ص 26
87 ـ حاكميت در قرآن، باقر مومني، آرش شماره‌ي 72، مهر و آبان 1378، ص 45
88 ـ سيره ابن هشام، نصف دوم، ص 1106
89 ـ تفسير قرآن، آيت‌الله شهيد سيد عبدالحسين دست‌غيب، سراي ديگر، صص 104 و 105
90 ـ نقد و بررسي كتابِ «زن در دولت خيال ـ افشاري (تبديل تجربه به شعور اجتماعي)» علي سجادي، ماهنامه‌ي پر، چاپ امريكا، شماره‌ي 185، خردادماه 1380
91 ـ نشريه‌ي فمينيستي آواي زن، شماره‌ي 41/40، بهار 1380
92 ـ همانجا
93 ـ مقدمه‌اي بر اسلام‌شناسي، جلد دوم، علي ميرفطروس، چاپ سوم، نشر نيما آلمان، صص 94 تا 95
94 ـ جلال و آل‌احمد، بهروز خرم، چاپ اول، سال 1380، نشر فروغ، آلمان، ص49
95 ـ برفراز خليج، خاطرات محسن نجات حسيني، عضو سابق سازمان مجاهدين خلق (1346 تا 1354) چاپ اول، نشر ني، تهران، 1379، ص 17
96 ـ مدرس، قهرمان آزادي، حسين مكي، صص 673، 674 و 707، به نقل از اسلام ايراني، باقر مومني، چاپ اول، ص199
97 ـ تاريخ اجتماعي ايران، مرتضي راوندي، جلد سوم، ص 618
98 ـ تاريخ سياسي اسلام، دكتر حسن ابراهيم حسن، ترجمه‌ي ابوالقاسم پاينده، چاپ نهم، سال 1376، سازمان انتشارات جاويدان، جلد اول، ص 35
99 ـ تاريخ اجتماعي ايران، جلد سوم، مرتضي راوندي، چاپ دوم، سال 2536 شاهنشاهي، چاپخانه‌ي سپهر تهران، ص 617
100 ـ همانجا، ص 622
101 ـ همانجا
102 ـ قبض و بسط تئوريك شريعت، ياد شده، ص 15
103 ـ تاريخ تمدن اسلام، جرجي زيدان، جلد يك ص 49 و جلد پنج ص 3
104 ـ سيره‌ي ابن هشام، نصف دوم، ص 656
105 ـ جامعه‌ي آشفته و جاني مشهدي، شهرنوش پارسي‌پور، نقل از نشريه‌ي «شهروند» چاپ كانادا، 28 اوت 2001
106 ـ اسلام در ايران، اي. پ. پطروشفسكي، ترجمه‌ي كريم كشاورز، چاپ يكم خارج، انتشارات نيما آلمان، سال 1998، ص 93
107 ـ مروج‌الذهب و معادن الجوهر، ابوالحسن علي بن حسين مسعودي، ترجمه‌ي ابولقاسم پاينده، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ ششم، 1378، جلد اول، ص 643
108 ـ تاريخ سياسي اسلام، دكتر حسن ابراهيم حسن، ترجمه‌ي ابوالقاسم پاينده، چاپ نهم، 1376، سازمان انتشارات جاويدان، جلد اول، ص 36
109 ـ نهج‌البلاغه، نامه‌ي شماره‌ي 24 ص285
110ـ نامه‌ها و پيمان‌هاي سياسي حضرت محمد، و اسناد صدر اسلام، تحقيق و گردآوري دكتر محمد حميد‌الله، ترجمه‌ي دكتر سيد محمد حسيني، كتاب سال 1375، انتشارات سروش، انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، چاپ دوم، سال 1377، سند شماره‌ي 374، «نامه‌ي علي بن ابي‌طالب (ع) در باره‌ي خريدن كنيزي كه داراي شوهر بود» سنن سعيد بن مسعود، بخش دوم، ش 1950، ص 619
111 ـ تاريخ طبري، جلد اول، ص 175
112 ـ تاريخ طبري، جلد اول، صص 68 تا 69
113 ـ نهج‌الفصاحه، ترجمه‌ي ابوالقاسم پاينده، انتشارات جاويدان
114 ـ براي اين زندگي‌نامه‌ كوتاه از شرح داخل جلد كتاب مروج‌الذهب و معادن الجواهر ابوالحسن علي بن حسين مسعودي استفاده شده است.
115 ـ اعداد سمت راست داخل پرانتز، شماره‌ي جمله‌ي قصار و عدد سمت چپ، صفحه‌ي كتاب است

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad ©2002-2006
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است

 

Montag, der 27. März 2023

تراوشات مغزی یک سوسیالیست

در خصوص حمايت از اقليت ها
در خصوص
اولويت و ضرورت مبارزات فرهنگي

،آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك
سخن درد و درد سخن
تقاضای پشتيبانی  مالی از ایران آزاد