تفريحي
توريسمزیست محیطی
 ... جامعه و
فرهنگ و کتاب
فلسفه و روانشناسي
سياست و اقتصادگفت و گوتماس با ماگزينش زبانراهنماي سايتصفحه نخست

آگهی در ابران آزاد

 آرشیو ایران آزاد

حمایت مالی

در باره ایران آزاد

 کتابفروشی ایران آزاد

مجلات اینترنتی

 نامه های رسیده
Info@Iran-Azad.de
Info@IranClick.de
جای آگهی شما در ایران آزاد خالی است
خرید کتاب از اینترنت
از طریق شرکتهای بزرگ اینترنتی کتاب
در هر مطلب و موضوعی که بخواهید


جای آگهی شما

 


هزينه
آگهی در ايران آزاد

Persisch lernen!

 

خانهء همایش ایرانیان هامبورگ در چنگال ساینتولوگ ها؟ 2

اخطاریه های کتبی آقایان مهندسین جواد ولدان و الف. ی. به هیئت مدیرهء وقت همایش ایرانیان هامبورگ به تاریخ بیست و ششم ژوئن سال دو هزار و هفت میلادی، در دو نسخه، یکی به زبان فارسی و دیگری به زبان آلمانی را در زیر می خوانید.

An den Vorstand von
Hamayesch Iranian Hamburg
Pestalozzistr. 30                                                                      

Mail an Frau Schahla Bahardust

Mail an Herrn Yaddollah Baladi
Am Dienstag, den 26. Juni 2007

نامهء الکترونیکی به آقای بلدی، ایمیل به خانم شهلا بهاردوست

 

هیئت مدیره همایش ایرانیان هامبورگ                                           

با سلام و تشکر از زحمات شما.

ما صریحا به اصل مطلب و ادای صریح متوسل می شویم و با تعارفات و احترامات دست و پاگیر و بی محتوا و متداول که متاسفانه از مختصات رفتارها و گفتارهای ایرانی است پرهیز می کنیم. لطفا با همین صراحت نیز پاسخ ما را بدهید تا ما تکلیف خود را بدانیم.

مدتها است که هیئت مدیره همایش و همایش ایرانیان با مشکلی جدی و خطراتی بی سابقه روبرو گردیده است. این مشکل و خطرات جدی که بخصوص نسل نوجوان و جوان ایرانی را تهدید می کند، وجود و تبلیغات گروهک و فرقهء ضد انسانی ساینتولوژی است.

با چشمداشت به انتخابات جدید که چندی قبل صورت گرفت، امید بر آن داشتیم، که این مشکل به شکل و روال عادی خود، یعنی با پایان یافتن دوره مدیریت آقای منوچهر جعفری، برطرف گردد. متاسفانه با انجام انتخابات جدید، فرد جدیدی که مشکوک و مظنون به عضویت و هواداری این فرقه است، انتخاب گردیده است. بدیهی است که این فرقه از افراد نسوخته و لو نرفته نیز در میان تمامی اقشار مردم و همچنین در همایش ایرانیان هامبورگ برخوردار است، که بصورت پنهانی مقاصد و اهداف این گروهک را دنبال و پی گیری می کنند.

از اینرو سخن را کوتاه می کنیم و آخرین هشدار خود را، ابراز نگرانی شدید خود را از بروز و نفوذ افراد این فرقه در میان همایش و گروههای فرهنگی ایرانیان اعلان می داریم. آقای منوچهر جعفری می بایست از مسئولیت خود در همایش و گروه موزیک همایش بر کنار گردد. این فرد اجازه ندارد با نونهالان و جوانان ایرانی در همایش در تماس باشد. و توصیه ما این است که خانم مریم راد خود محترمانه استعفا دهد. سخنرانی های آقای کیومرث آرزومند می بایست قاطعانه منحل گردد. و نیز از سخنرانی افراد دیگر که در روابط تنگاتنگ و حمایت از این فرقه قرار دارند، جلوگیری بعمل آید. در این رابطه این بهانه که یک فرد با اجاره کردن یک اتاق قسمتی از هزینهء همایش را برآورده می سازد، قابل قبول نیست. ساختمان و انجمن رسمی که در آلمان با هزینه های دولتی و عام المنفعه و حمایت مالی مردم تامین می شود، اجازه ندارد در اختیار یک گروهک ضد انسانی و مرتجع قرار گیرد، آنها هم بطریق بزدلانه و مخفیانه و روشهای ناجوانمردانه. امیدواریم که هیئت مدیره بداند که چه می کند!  با «طبع خاکشیر داشتن» و روشهای «نه سیخ بسوزد و نه کباب» نمی توان یک مجمع فرهنگی و مستقل را اداره نمود. ما خواستاریم که هیئت مدیره با مسئولیت و قاطعیت عمل نموده و به وظائف خطیر خود آگاه باشد.

مشکلاتی که اینک بدین شکل رخ می نماید، در تمامی دوران همایش همراه و همدم آن بوده است. زمانی این خانه لانه جاسوسان و ساواک و شکنجه گران شده بود، و یا شاید هنوز هست، زمانی مسجد بروها و سفارت بروها به این خانه رفت و آمد داشتند. منظور ما بطور مشخص آقای سرهنگ خطائی یا با نام جدید خود آقای هنرفکر، شکنجه گر اشرف و قاتل بهروز دهقان است. اینک این فرقه ضد انسانی است که سعی بر اغفال کودکان و نوجوانان ایرانی که در گروههای هنری و موزیک همایش شرکت می کنند، دارد.

به نظر ما این مشکلات از آنجا ناشی می شود که افراد مسئولین همایش شاید مسئولیت خویش را جدی تلقی نمی کنند. به نظر ما اگر خسارات یک انجمن به فرهنگ و مردم بیشتر از منافع آن می باشد، همان بهتر که وجود نداشته باشد. این بهانه که هزینه های همایش می بایست از طریق اجاره اتاقهای آن تامین گردد، شاید در آیندهء نزدیک هم مضحکه ای شود تا جمهوری اسلامی و سلطنت طلبان خون آشام بخواهند با اجارهء یک اتاق قسمتی از هزینه های شما را تامین کنند، در این صورت چه خواهید کرد؟ آیا بخاطر تامین هزینه ها حاضرید به یک محفل ضد مردمی، ضد بشری و متضاد با منافع فرهنگی اجتماعی سیاسی ایران بدل گردید؟؟؟

چنانچه گفته شد، این آخرین هشدار ما است، اگر ما امضاکنندگان این نامه تا روز دهم جولای دو هزار و هفت یک جواب مساعد و کتبی از هیئت مدیرهء وقت همایش دریافت نکنیم، اگر ما تا این تاریخ مشکلات فرقه ای و خطرات ساینتولوژی را از همایش ایرانیان مبرا ندانیم، به اقدامات شدید افشاگرانه و طبیعتا به اقدامات قانونی دست خواهیم زد.

 این نامه به طریق ماشینی و نامهء الکترونیکی نوشته شده است و بدون امضای دست نویس معتبر است. این نامه برای افرادی از هیئت مدیرهء وقت همایش، که آدرس ایمیل آنها در دسترس ما بوده است، ارسال گردیده است.

با تشکر و احترام
به تاریخ بیست و ششم ماه ژوئن دو هزار و هفت میلادی

 

مهندس جواد ولدان                                         مهندس الف. ی.

 

An den Vorstand von Hamayesch
Herrn Yaddollah Baladi

Pestalozzistr. 30
22305 Hamburg
yadbaladi@ ...


Betr.: Beschwerde


Sehr geehrter Herr Baladi,

Nachdem Bekannt wurde, dass der Vorstand des Vereins " Hamayesch " von Scientologen unterwandert ist, haben wir mit allen Nachdruck das Ziel verfolgt, "Hamayesch" Scientologenfrei zu machen. Wir sind der Meinung, dies im Interesse der Iraner getan zu haben. Wir erkenne die Gefahr, die seitens der Scientologen kommt.

Wir haben es geschafft, Leute zu entlarven die trotz einer Vorstandsmitgliedschaft für einen fremden Verein aktiv Leute rekrutiert haben. Weiterhin ist uns gelungen diese Person aus dem Vorstand zu vertreiben.

Am 01.06.07 ist der Sektenbeauftragter der Stadt Hamburg bei Hamayesch gewesen. Es wurde ausreichend über die Gefahr gesprochen, die seitens der Scientologen ausgeht. Wir haben an diesem Tag feststellen müssen, dass Herr Aresomand nicht den Mut hatte, uns seine Überzeugung zu schildern. Alle dies sollte selbst einen Menschen nachdenklich machen, der kein Scientologenkenner ist.

Um so mehr erfüllt es uns mit Bedauern, dass die Gefahr, die von Scientologen ausgeht, von neuem Vorstand des Hamayesch nicht erkannt wird. So ist mit Bedauern festzustellen, dass Herr Jafarie ein aktiver Scientologe noch immer mehr oder weniger in seiner Funktion als Musikpädagoge tätig ist. Und zwar in dem gleichen Raum, wie vorher. Es stellt sich die Frage, ob die Verantwortlichen im Hamayesch dies bewusst ignorieren, oder die Gefahr nicht sehen wollen. Die Interessen der Mitglieder sollte im Vordergrund stehen. Es verkehren im Hamayesch Iraner, denen "Scientologe" ein fremder Begriff ist. Dieser Menschen sind mit vielfältigen täglichen Problem beschäftigt, so dass sie sich mit dem Phänomen "Scientologe" nicht auseinander setzen können. Menschen mit Problemen sind anfällig und durch vielfältige Versprechungen der Scientologen potentielle Scientologen Kandidat.

Wir wissen, dass Scientologen eine besondere Gefahr für Kinder sind. Ich möchte dies besonders im Vordergrund stellen. Langfristige Kontakt der Kinder und Jugendlichen mit Scientologen bringen die Gefahr mit sich, Scientologen gegenüber gleichgültig hin bis passiv zu reagieren. Herr Jafari hat oft Scientologe wie folgt verharmlost:

"Was kümmert dich, was die Anderen über Scientologe sagen. Gehe du hin und mach deine eigene Erfahrung?!"

Dieses verstecktes Einwerben ist in der Tat viel gefährlicher als direktes Einwerben. Und bei Kindern hat dies verheerenden Folgen.

Dies alles sollte aber dem Vorstand schon Bekannt sein. Wir wundern uns um so mehr, wieso der Vorstand nicht angemessen gegen" Scientologen" vorgeht. Es sollte einen nachdenklich stimmen, wenn er liest, dass alle nicht Scientologen Patienten sind. Was braucht der Hamayesch- Vorstand noch, um zu erkennen, dass "Scientologe" eine Gefahr ist.

Wir sind der Meinung dass Nägel mit Köpfen gemacht werden müssen. Ein "entweder" "oder" ist hier fehl am Platz. Daher verlangen wir folgendes:

- alle bekanten und Scientologe verdächtige Personen müssen das Feld im Vorstand räumen.
- Es soll Klarheit darüber verschafft werden, dass sich in Zukunft kein Scientologe sich für Vorstand bewirbt. Wenn nötig muss die Satzung geändert werden. Es nutz uns nicht, wenn gewisse Scientologen sich Ruhezeit verschaffen, in dem sie sich vorläufig aus Vorstand zurück ziehen und bedächtig darauf warten, dass alles sich legt. Die Wiederwahl dieser Scientologen soll verhindert werden.
- Herrn Jafari, Scientologe durch und durch, sollte jede mögliche Aktivität in Hamayesch versagt werden.

Wir sind der Meinung dass der Vorstand des Hamayesch die Interessen der im Exil lebenden Iraner ins Auge fassen muss.

Wir mache den Vorstand des Hamayesch darauf Aufmerksam, dass wir mit ganzer Kraft gegen Scientologen kämpfen werden. Es soll bei Hamayesch die Interessen der Iraner im Mittelpunkt stehen. Falls dies nicht geschehen sollte, behalten wir uns alle mögliche juristische und sonstige Schritte vor.

Wir danken für Ihr Aufmerksamkeit und wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Ehrenvollen Aufgabe.


Herr Dipl.-Ing. Jawad Waladan
Herr Dipl.-Ing. A. Y.

خانهء همایش ایرانیان هامبورگ در چنگال ساینتولوگ ها؟ 1

 

 

سرمایه های گزاف ایرانی، کودکان، نوجوانان و جوانان در خطرند. 4

آقای مهندس الف. ی. مدتها است که در کلاس موزیک خانهء همایش ایرانیان هامبورگ (واقع در پستالوتزی اشتراسه، شماره سی، واقع در منطقهء بارم بک هامبورگ) ثبت نام کرده است و در آنجا سه تار می آموزد. در حدود سه هفته پیش مهندس الف. ی. مطابق معمول و طبق برنامه در کلاس موزیک خود حاضر می شود. با حضور او در کلاس موزیک، خانم مریم راد که یکی از اعضای هیئت مدیرهء خانهء همایش است، با الفاظی پرخاشجویانه به اتاق وارد می شود، چراغ برق را خاموش می کند، و مهندس الف. ی. را از اتاق بیرون می اندازد. خانم مریم راد با الفاظی ناپسندیده به ایشان گوشزد می کند، که وی به خانهء همایش ممنوع الورود است. اما از اینکه چه زمان ایشان ممنوع الورود شده و چرا قبلا به ایشان خبر داده نشده است ، صحبتی به میان نمی آورد. آقای مهندس الف. ی. که شخصی محترم و تحصیلکرده است، با آشنائی و تکیه بر حقوق خود این رفتار خصومت آمیز را نمی پذیرد و خواهان است که پلیس در این رابطه دخالت نماید.

بعد از مدتی که پلیس نیز حضور می یابد، به پلیس گفته می شود، که مهندس الف. ی. در این خانه ممنوع الورود است. اما پلیس هم به لحاظ قانونی همان گفتهء مهندس الف. ی. را تکرار می کند و می پرسد که چرا قبلا به ایشان اطلاع داده نشده است.

این رفتار مضحک و کودکانهء خانم مریم راد که از حمایت عضو دیگر هیئت مدیرهء همایش آقای علیرضا بلاغی نیز برخوردار گردیده است، پاسخی است شخصی، بچگانه و غیرقانونی به افشاگری ما، آقایان مهندسین جواد ولدان، مدیریت و سردبیر پرتال بزرگ فرهنگی علمی سیاسی ایران آزاد، و الف. ی.

ما چندین ماه است که به هیئت مدیره همایش اخطار می دهیم، که خطر ساینتولوگ ها در این خانه جوانان و کودکان ایرانی را تهدید می کند. اما این آقایان خوابیده اند. برخی از اینها نیز در تماس مستقیم و غیر مستقیم با این فرقهء ضد انسانی، که از طرف دولت و قانون اساسی آلمان هم تحت نظارت و کنترل قرار دارند، می باشند.

ما به این خانمها و آقایان بار دیگر هشدار می دهیم، با برخوردهای شخصی، انتقامجویانه و کودکانه نمی توان یک خانهء فرهنگی را اداره نمود. اگر این رفتارها همچنان ادامه یابد و اخظارهای ما در مورد خطرات ساینتولوگ ها در این خانه نادیده گرفته شود، به ایران و ایرانی و فرهنگ ایرانیان لطمات شدیدی وارد می آید. ما بار دیگر اعلان می کنیم که مغزهای ایرانیان در خطرند. جوانان، نوجوانان و کودکان ایرانی در تماس مستقیم با هواداران و اعضای ساینتولوگ قرار می گیرند و این خطر که بر روی آنها تبلیغات سوء این فرقه انجام شود، بسیار بزرگ است.

از ما گفتن و از شما، هیئت مدیره همایش ایرانیان هامبورگ نشنیدن بود. شما ناتوان از ادارهء یک مرکز فرهنگی هستید، شما ناتوان از یک کار فرهنگی می باشید. همان بهتر که در این خانهء به اصطلاح فرهنگی را ببندید و از خسارات فرهنگی به جوانان و مغزهای ایرانی بپرهیزید. طبق گفتهء مقامات دولتی آلمان و هامبورگ بزودی این فرقهء ضد انسانی در آلمان ممنوع خواهد گردید. و شما با رفتارهای شخصی و بچگانهء خویش بار دیگر مورد تمسخر و پوزخند عموم واقع خواهید شد.

ما را به خیر شما امید نیست، ضرر مرسان.

 

 

 

 

 

 

 

 

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2007
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است

 

Freitag, der 09. Juni 2023

تراوشات مغزی یک سوسیالیست
در خصوص حمايت از اقليت ها
در خصوص
اولويت و ضرورت مبارزات فرهنگي

،آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك
تقاضای پشتيبانی  مالی از ایران آزاد