تفريحي
توريسمزیست محیطی
 ... جامعه و
فرهنگ و کتاب
فلسفه و روانشناسي
سياست و اقتصادگفت و گوتماس با ماگزينش زبانراهنماي سايتصفحه نخست

آگهی در ابران آزاد

 آرشیو ایران آزاد

حمایت مالی

در باره ایران آزاد

 کتابفروشی ایران آزاد

مجلات اینترنتی

 نامه های رسیده
Info@Iran-Azad.de
Info@IranClick.de
جای آگهی شما در ایران آزاد خالی است
خرید کتاب از اینترنت
از طریق شرکتهای بزرگ اینترنتی کتاب
در هر مطلب و موضوعی که بخواهید


جای آگهی شما

 


هزينه
آگهی در ايران آزاد

Persisch lernen!

 

Iran-Azad, iran, persien, hamburg

زمان زمان اتحاد است

25. November 2007

سردبیر و مسئول سایت ایران آزاد، مهندس جواد ولدان (صابر)


زمان زمان اتحاد است. اینک زمان اتحاد فرا رسیده است. اتحاد حول محور ضد تجاوز خارجی و ارتجاع داخلی.

مردم به هوش! دوباره از غرب بوی تجاوز و خون و جنگ به مشام می رسد. اینک شاید قصد ایران کرده اند.

اینک اتحاد حول یک محور عظیم علیه تجاوز خارجی از نان شب واجبتر است. اینک همهء ایرانیان در خارج و در داخل باید همزمان با خروش مرگ بر متجاوز خارجی و فریاد مرگ بر ارتجاع داخلی گوش متجاوزان احتمالی و همپالکی های مرتجعین داخلی حاکم را کر کنند.

آنان که وقت و بی وقت چون خروسی بی محل اذان مثلا اتحاد را سر می دهند (و در واقع منظورشان تحمیق توده ها و کنترل اوضاع و آوردن قاب عکس های دیگری است، باید با خود برخورد کرده و شرمنده به دامان خلق برگردند. برگردید تا دیر نشده، برگردید!)

مردم می بایست بدانند و با دانائی و آگاهی خویش نقاب از چهرهء مزدواران سلطنت طلب چی و نوکران بزرگ و کوچک استثمارگران را بدرند. آنان که در رویای راندن اسب استبداد و عزم سواری بر گرده های ملت کرده اند، بدانند که توده ها با حکومت خود، با حکومت از پائین به بالا، با شوراهای شهر و روستا همه شما را به گور تاریخ خواهند سپرد.

آقایان پرزیدنت های کذا، «پلیس های جهانی» و موسسات بین المللی «بسیار دلسوز» برای جهان سوم  و برای ایران بار دیگر با گوش سنگین خود بشنوید که ما وکیل و قیم نمی خواهیم.

ایران به ایرانیان تعلق دارد. و حساب مرتجعین داخلی را هم خود ایرانیان خواهند رسید.

اینک زمان اتحاد است. اتحاد حول یک محور عظیم ضد تجاوز ضد امپریالیستی.

اینک همهء ایرانیان در داخل و (بویژه) در خارج باید با فریاد مرگ بر تجاوز گوش متجاوزان احتمالی را کر کنند!

ما میلیونها ایرانی در تبعید در صورت لزوم خار چشم متجاوزان خارجی می گردیم.

آزادگان، ایرانیان آزاده، ایران آزادگان و ایران آزاد پوزهء متجاوزین جهانخوار و پوزهء مرتجعین داخلی را به خاک می مالند.


برای تماس با ما از آدرس ایمیل و پرتال اینترنتی ما استفاده نمائید.

با تشکر و احترام به یک یک افراد و رسانه های عمومی، با قدردانی از متعهدان و سروران دانشمندی که در نشر و پخش این اندیشه و نوشته ما را یاری می دهند.

مهندس جواد ولدان (صابر)
مدیریت و سردبیر پرتال فرهنگی علمی سیاسی ایران آزاد
و مترجم کتاب علمی زیست محیطی «فاکتور چهار»

 

 

 

 

 

 

 

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2007
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است

 

Freitag, der 09. Juni 2023

تراوشات مغزی یک سوسیالیست
در خصوص حمايت از اقليت ها
در خصوص
اولويت و ضرورت مبارزات فرهنگي

،آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك
تقاضای پشتيبانی  مالی از ایران آزاد