Iran-Azad, Das Persische Kultur-Wissenschaft-Portal
تفريحي
توريسمزیست محیطی
 ... جامعه و
فرهنگ و کتاب
فلسفه و روانشناسي
سياست و اقتصادگفت و گوتماس با ماگزينش زبانراهنماي سايتصفحه نخست

آگهی در ابران آزاد

 آرشیو ایران آزاد

حمایت مالی

در باره ایران آزاد

 کتابفروشی ایران آزاد

مجلات اینترنتی

 نامه های رسیده
Info@Iran-Azad.de
Info@IranClick.de
جای آگهی شما در ایران آزاد خالی است
خرید کتاب از اینترنت
از طریق شرکتهای بزرگ اینترنتی کتاب
در هر مطلب و موضوعی که بخواهید




جای آگهی شما

 


Persisch lernen!

 

  اتاق فرمان، لطفاً کات دهید
اتاق فرمان، لطفاً کات دهید!

 مهدی حسین زاده*

 بیست و پنحم جولای دوهزار و شش

هرچه تاکتیک های سیاسی رامرورمی کنی، هرچه قالب های دفاعی راتجسم می کنی، هر چه درپولتیک زدن ها می کاوی،هرچه درپازل الگوهای نامنظم سعی وخطا می کنی، درهیچ کدام از این قالب ها نمی گنجد! کدام منطق سیاسی پشت این گارد سیاسی نهفته است؟

آقای لاریجانی شما قریب به یک سال است سرتیم مذاکره کننده هسته ای ایران هستید هنوز متوجه صورت مساله ای که قرار است حل شود نشده اید؟

کاسه چه کنم چه کنم را به کدام مجلس می گردانید؟ ومساله یک معادله- یک مجهول را به کدام پارامتردرحال محاسبه اید؟

بگذارید توضیح واضحات را من دوستانه به شما بگویم.

آقای لاریجانی، مساله امروز ایران ماست که قراراست حل شود!

بگذارید با مثالی موضوع رابرایتان روشن کنم. اگربه نقشه های ما قبل دهه نود ملاحظه فرمایید(که شما می توانیدازنقشه های برادراحمدی نژاد که جهت تدریس تاریخ جنگ های جهانی اول ودوم به دانشجویان رشته عمران خود جهت حل مساله اسراییل! تدریس می نماید استفاده نمایید که البته من هرچه فِکرمی کنم به یاد نمی آورم دردانشگاه علم وصنعت کُرس ای به نام تاریخ معاصرتدریس شده باشد!)، ملاحظه می فرمایید که پیش ازدهه نود ما کشوری پهناورداریم به نام اتحاد جماهیرشوروی، درست بالای همان شکل گربه ای که ایران ماست، ولی درنقشه پس از دهه نود ما اتحادجماهیرشوروی نداریم! چرا؟ چون شوروی صورت مساله بود! پس پاک شد! مثالی دیگر می آوریم موضوع روشن ترشود، دراواخرسده پیش کشوری درقلب اروپا بود به نام یوگسلاوی، ولی در پایان سده، دیگریوگسلاوی هم نداریم! چرا؟ چون یوگسلاوی هم صورت مساله بود! پس چه شد؟ پاک شد! با این تفاوت که یکی بدون لشگرکشی خارجی یکی با لشگرکشی خارجی!

حال شما با کدام زیرکی وذکاوت سیاسی ایران را صورت مساله طرح می کنید؟ وبا گارد باز بازی می کنید، درحالیکه حریف ازشما زیرنخواهدگرفت! بدل حریف راخورده اید! حریف میزان اشتیاق شما به رابطه را درحال تست زدن است، تا ورق مناسب را درزمان مناسب روکند! اگرنمی دانید وسهوی می فرمایید که آقای بوش مثل ریاضی دانی می ماند که اگرنتواند معادلات را حل کند صورت مساله را پاک می کند، پس شما هم بسان دانش آموز تنبلی می مانید که هرچه صورت مساله را می خواند آنرا نمی فهمد!

ازحق وحقوق ملت ایران سخن می گویید، درحالیکه تصور درستی ازمفهوم حق وحقوق ندارید! اگر حقوقی در راستای حقمان برای خود متصوریم باید آنرا درچارچوب روابط بین الملل با لابی مقتدربدست آوریم، نه اینکه مداحی کنید تا طرف مقابلتان ازسردلسوزی گوشه ای ازحقتان را محترم شمارد یا تضمین امنیتی دهد! مگر روابط بین الملل روضه حضرت عباس است که می خواهید با آن اشک رقیب را درآورده وحاجت بگیرید؟! نه آقا! این دریوزگی سیاسی است!

در آوردگاه بین المللی هر که لابی قویتری داشته باشد، حقوق بیشتری خواهد برد و به حقش باعزت، زودتروبیشترخواهد رسید وبالعکس دربازی روزگارهرآنکه با ارنج ضعیف بازی کند پایمال است!

اینکه شما آقای بوش را ریاضی دان بخوانید وتصورنمایید با این عمل ادب سیاسی ونهایت ارادت خویش را به ایشان رسانیده اید سخت دراشتباهید. ادب سیاسی درکنش سیاسی هویدا می گردد نه درخلاء سیاسی. حال شما هرچه مدح آقای بوش کنید، دستتان کجای را خواهد گرفت؟

احتمالاً تاکتیک مقابل پاک کن آقای بوش هم اینست که: چون بوش دفتر مشق ما را پاک کرد ما هم دفتر او را خط خطی کنیم! وا اسفاها !

انتظارمی رفت سیاستمداران ایران دوران بلوغ سیاسی خود را سپری نموده واکنون پس ازقریب سه دهه نوعی معماری سیاسی نمایند.

بیاد بیاورید پنج سال گذشته را، وقتی ما دردفترتحکیم وحدت فریاد برآوردیم که آقایان مجلس خبرگان شما نباید مداحی رهبری کنید. وظیفه شما نظارت برعملکرد رهبری است، امروز را درآینه دیروزمی دیدیم که مداحی فراگیرشود وجمهوری مداحان شکل گیرد!

اگرآنروزانتقاد داشتیم سپاه ازصلح مسلح حمایت نکند وکاری نکنیم کشوردردامان سپاهی ها بیفتد، امروز را می دیدیم که مدیریت سپاهی کشور را به ورطه نیستی کشانده! وبا پانصد وپنجاه هزار نیروی دفاعی، عمده غیرحرفه ای چگونه قراراست ایران دربرابربیش ازچنین تعداد نیرویی که اطرافمان را حصارکشیده وکاملاً حرفه ای پنجه درپنجه افکند یا هیبتش برقامت حریف لرزه آفرین باشد. هیچ طرح تجزیه ایران به پنج ایالت را فکرمی کنید که مدتی است استارت خورده است! هیچ صدای ناقوس مرگی را که چندیست برآسمان ایران عزیز طنین افکنده می شنویید؟

درمقابل شما با ما چه ها کردید؟ گرفتید و بستید وشکستید وحبس کردید!

حال شما را چه شده که ملتی نامحرم شده وفلان وزیرفلان کشوراروپایی محرم است که پشت دربهای بسته برروی ملت، به یکدیگربستۀ سربسته پیشکش می کنید ومستان ِ خمارید، وهرازچندگاهی که این درب باز وبسته می شود بوی تعفن مستی تان مشاممان را می آزارد!

البته که همگان دانستیم آنروز که شیخی ساده لوح جایش را به شما سپرد قراراست پای معاهده استعماری دیگری دراین مملکت امضا شود که نباید روحانی آنرا امضا کند بلکه باید بدست غیر روحانی رقم خورد و این قرعه خواسته یا ناخواسته دراین مجموعه یکدست دست چین شده به نام شما افتاد!

حال که بباخت هرچه بودمان دم آخر را غنیمت شمارید واین صفحه شطرنج را رخ به رخ ننموده ترک نکنید، چرا که با این پواسون، حالت تهاجمی قوای حریف تحلیل رفته وقوای سواربی این پشتوانه ارنج خود را تغییرنمی دهند وافسارگسیخته لگام نخواهند گسیخت.

دیگرعامه مردم را هیچ فرق بین تعلیق موقت وموقتاً تعلیق یا تعلیق کامل و کاملاً تعلیق نیست وبازی با الفاظ نان برسرسفره این ملت نخواهد آورد، ملت امروز به دنبال خدا، نان و آزادی است بیش ازاین بدنبال خوراک داخلی برای تغذیه افکارعمومی نگردید. اتاق فرمان، لطفاً کات دهید.

حال که دوباره قراراست جام زهری دیگرنوشیده شود، چه بهترآنست پیش ازقربانی نمودن میلیون ها جوان این مرزوبوم نوشیده شودکه آستانه دردناکی این ملت دردناک گشته واگرسکندری آتش به خرمنگاه خشک وترمان زند کسی را برسراین خرمن نخواهید یافت!

 

* فعال سیاسی- دانشجویی - نیویورک

 

 

 

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad 2002-2006
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است

 

Freitag, der 09. Juni 2023

تراوشات مغزی یک سوسیالیست
در خصوص حمايت از اقليت ها

در خصوص
اولويت و ضرورت مبارزات فرهنگي

،آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك
سخن درد و درد سخن
تقاضای پشتيبانی  مالی از ایران آزاد