توريسمزیست محیطی
 ... جامعه و
سياست و اقتصادگفت و گوتماس با ماگزينش زبانراهنماي سايتصفحه نخست

آگهی در ابران آزاد

 آرشیو ایران آزاد

حمایت مالی

در باره ایران آزاد

 کتابفروشی ایران آزاد

مجلات اینترنتی

 نامه های رسیده
SitemapSprachauswahl Phil & PsychKulturGeschichteUmweltUnterhaltung Service
Persisch lernenImpressum WetterOnline-Magazin
Info@Iran-Azad.de
Info@IranClick.de
جای آگهی شما در ایران آزاد خالی است

Ihre Werbung

Hier!


جای آگهی شما

 


هزينه
آگهی در ايران آزاد

Persisch lernen!

all-inkl.com webhosting

گالري 2: گالري آزادگان

تصاويري زيبا از تهران قديم /  با تشكر از دكتر آزادگان

Tehran's Pahlavi (now Vali Asr) Avenue in 1955
Tehran's Pahlavi
(now Vali Asr) Avenue
in 1955

Tehran bazaar, 1974
Tehran bazaar,
circa 1974


Darband, 1956
Darband, 1956
Collge crossing, Tehran, 1957
Collge crossing,
Tehran, 1957

Eslambol Avenue, 1949
Eslambol Avenue,
1949
Ferdosi Square, Tehran, 1957
Ferdosi Square, Tehran, 1957
Tehran's Darvazeh Ghazvin. Circa 1900-1925.
Tehran's Darvazeh Ghazvin. Circa 1900-1925.
An unknown Tehran gate
An unknown Tehran gate. Circa 1900-1925
An unknown Tehran gate Circa 1900-1925
An unknown Tehran gate Circa 1900-1925
Lalehzar Avenue, Tehran, 1947
Hassanabad Square
Istanbul crossing, Tehran, 1965
Istanbul crossing, Tehran, 1965
Lalehzar Avenue, Tehran, 1947
Hassanabad Square, Tehran, 1947
An unknown Tehran gate. Circa 1900-1925
An unknown Tehran gate. Circa 1900-1925
Majlis building, 1957
Majlis building, 1957
Mokhberodoleh Square, Tehran, 1957
Mokhberodoleh Square, Tehran, 1953
Mokhberodoleh
Square, Tehran, 1953

Mokhberodoleh
Square, Tehran, 1957
Tehran's Maydan Hassanabad Circa
1900-1925
Amjadiyeh (now Shahid Shrioudi)

Nasser Khosro Avenue, Tehran 1946
Naderi Avenue, Tehran, 1953
Amjadiyeh
(now Shahid Shrioudi)
swimming
pool in Tehran, 1958
Naderi Avenue, Tehran, 1953
Tehran's Maydan Qazvin. Circa 1900-1925
Tehran's Maydan Qazvin.
Circa 1900-1925
Tajrish/ Sarband, Tehran, 1961
Tajrish/ Sarband, Tehran, 1961

 

Radio Tehran, 1951
Radio Tehran, 1951

 

Darazeh Shemiran

Darazeh Shemiran, Tehran gate. Circa 1900-1925

 

 

 

 

Sadi Street, Tehran (year?)
Sadi Street, Tehran (year?)
Tehran's Maydan Sepah. Circa 1900-1925
Tehran's Maydan
Sepah.
Circa 1900-1925
Tehran's Maydan Toopkhaneh
Tehran's Maydan Toopkhaneh/ Maydan Sepah. Circa 1900-1925
Shams Pahlavi, Khandaniha (1326/1947)
Shams Pahlavi, Khandaniha
(1326/1947)
Shahpour Gholamreza Pahlavi and his wife(?)
Shahpour
Gholamreza Pahlavi and his wife(?),
Khandaniha (1326/1947)
Toopkhaneh (now Imam Khomeini) Square
Toopkhaneh
(now Imam Khomeini) Square in Tehran, 1954
Takhte Jamshid (now Taleghani) Avenue
Takhte Jamshid (now Taleghani) Avenue
in Tehran, 1956
Mirza Koochak Khan (Berlin?) Street
Mirza Koochak Khan (Berlin?) Street,
opposite Soviet Embassy, 1954
Tehran's Darvazeh Mashin-Doodi
Tehran's Darvazeh Mashin-Doodi. Circa
1900-1925

 

 

 

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad ©2002-2006
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است

 

Montag, der 27. März 2023

تراوشات مغزی یک سوسیالیست
در خصوص حمايت از اقليت ها

در خصوص
اولويت و ضرورت مبارزات فرهنگي

،آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك
سخن درد و درد سخن
تقاضای پشتيبانی  مالی از ایران آزاد


Persische Sprachkurs
(auch online)
Einzel- und Gruppenunterricht
(in Hamburg)
Kontakt:
iran-azad
Mobil: 0163/ 8927439
e-Mail: Info@Iran-Azad.de