Iran-Azad, Das Persische Kultur-Wissenschaft-Portal
تفريحي
توريسمزیست محیطی
 ... جامعه و
فرهنگ و کتاب
فلسفه و روانشناسي
سياست و اقتصادگفت و گوتماس با ماگزينش زبانراهنماي سايتصفحه نخست

آگهی در ابران آزاد

 آرشیو ایران آزاد

حمایت مالی

در باره ایران آزاد

 کتابفروشی ایران آزاد

مجلات اینترنتی

 نامه های رسیده
Info@Iran-Azad.de
Info@IranClick.de
شکستن فیلترهای اینترنتی 
يك شركت آمريكايي، اقدام به توليد و انتشار رايگان
جای آگهی شما در ایران آزاد خالی است
Bücher . Online . Portofreiجای آگهی شما

 

Iran-Azad / e-Shop

WebHosting

 

 

مقالات

روانشناسي

فلسفي

مستوره های زندگی ما 4
چگونگی تاثیرات ادوار کودکی در زندگی ما
ادامه در

مستوره های زندگی ما 3
چگونگی تاثیرات ادوار کودکی در زندگی ما
ادامه در

مستوره های زندگی ما 2
چگونگی تاثیرات ادوار کودکی در زندگی ما
ادامه در

مستوره های زندگی ما
چگونگی تاثیرات ادوار کودکی در زندگی ما
ادامه در

گرایش جنسی، علل همجنسگرایی، همجنسگرایی در اروپا و جنبش های همجنسگرایان
نيلوفر بيضايي، به نقل از مجلهء ماها ادامه در

چگونه مي توان بوسيله رواندرماني و تراپي خود را تغيير داد؟
تاثيرات دقيق رواندرماني چيست؟
نوشته آقاي اولفريد گويتر از مجله علمي آلماني ”روانكاوي امروز“ دفتر نهم ”كمپاكت“ ادامه در

خود سازماني
چگونه روان خود را منظم مي كند
تغيير يا تائيد، دست به عمل بزنيم يا بگذاريم به خودي خود رخ دهد؟ در اين دوراهي وجود يك تعادل صحيح اهميت دارد. تئوري هاي مدرن ”خود سازماني“ حكمت و دانش كهن شرق را تائيد كرده و رواندرماني را بيش از پيش تحت تاثير قرار مي دهند. 
مترجم مهندس جواد ولدان
نوامبر 2005
 
ادامه در بخش

پنج خصلت اصلي
آيا اين خصوصيات اساس حقيقي شخصيت را تشكيل مي دهند؟
از ”يوخن پاولوس“، مجله علمي آلماني ”روانكاوي امروز“ دفتر شش ”كمپاكت“
مترجم مهندس جواد ولدان
ادامه در بخش

با خواب ديدن خويش و دنياي خويش را مي شناسيم
گفتگوئي با محقق خواب شناس ميشائيل شردل در باره عملكرد و تاثيرات رؤياهاي ما
مصاحبه آندرياس هوبر از مجله علمي آلماني ”روانكاوي امروز“ با آقاي ”ميشائيل شردل“ دفتر شش ”كمپاكت“
مترجم مهندس جواد ولدان ادامه در بخش

ترجمهء تلخیص شده از بخش زناشوئی وسکسو آلیته در گذر زمان
صفحه 31 تا 48 از کتاب"پنج دروغ"
 مترجم: علی صیامی

،آزادي،
برابري و جمهوري دمكراتيك: آري!امٌا
بدون فرهنگ مردمي و مردمي با فرهنگ، هرگز
مسئول سايت ايران آزاد جواد ولدان
قسمت يازدهم و دوازدهم
قسمت نهم و دهم
قسمت 8&7
قسمت 5&6
قسمت 3&4
قسمت 2
قسمت 1

نسخهء روابط همسری موفق؛ مترجم منیر مظلومی

آیا شما انسان بالغی هستید؟
آيا من همانند يك انسان بالغ رفتار مي كنم؟ اگر هميشه نمي توانيد بوضوخ به اين پرسش پاسخ مثبت دهيد، نگران نباشيد: بالغ بودن امروزه مشكلتر از هر زمان ديگري است
ا
مترجم مهندس جواد ولدان
ادامه در ...

آيا انگيزه زندگي خويش را مي شناسيد؟
موفقيت، مقام، خانواده. كداميك براي شما از اهميت واقعي برخوردار است؟ خوشبختي شما در گرو چه چيزي است؟ چه ارزشهائي در زندگي شما تعيين كننده هستند؟

به ياري يك مدل شخصيتي جديد مي توانيد خود و ديگران را بهتر بشناسيد.

از مجله علمي آلماني ”روانكاوي امروز“ دفتر شش ”كمپاكت“
مترجم مهندس جواد ولدان
ادامه در بخش


هنر خاتمه دادن
چرا اغلب مشكل است، به موقعيتهاي غير قابل تحمل، به روابط نارضايتبخش خاتمه بخشيم؟ چرا گاهي به شدت مخالف تغييرات هستيم؟
گفتگوئي با خانم روانكاو ورونيكا براندستتر-موراويتس در ارتباط با اين پرسش كه چرا جدائي و رها كردن يك هنر است.

مصاحبه خانم اورزولا نوبر از مجله علمي آلماني ”روانكاوي امروز“ با
خانم روانكاو ورونيكا براندستتر-موراويتس دفتر شش ”كمپاكت“

مترجم مهندس جواد ولدان
ادامه در ...

مردان حریص، زنان حسابگر!
مردان همانند زنان علاقمند به يک رابطه سريع جنسی هستند – اگر چه دلايل هر يک از دو جنس و تعداد دفعات آنها در اين مشغوليت متفاوت است

از ماهنامه علمی آلمانی »روانکاوی امروز«
مترجم مهندس جواد ولدان
ادامه در ...

مزاح و شخصيت

خیلی با مزه است، نیست؟
از آنچه که فردی می خندد می توان به شخصيت و وضعيت روانی اش پی برد
از ماريون زوننموزر، ماهنامه لمی آلمانی »روانکاوی امروز« شماره نوامبر دوهزار و سه
مترجم مهندس جواد ولدان
ادامه در ...

آيا فرويد حق نداشته است؟
به هنگامي كه خواب مي بينيم، نواحي از مغز فعال مي شوند، كه با هضم و حل و كار كردن بر روي انگيزه ها و احساسات سر و كار دارند.
از مجله علمي آلماني ”روانكاوي امروز“ دفتر شش ”كمپاكت“
مترجم مهندس جواد ولدان
ادامه در ...

بار ديگر از خواب ديدن محروم مانديد؟
چگونه مي توان خوابها را به ياد آورد – و آنها را درست تعبير كرد
توضيحاتي از ميشائيل شردل در ارتباط با به يادآوردن خوابها و تعبير آنها در مجله علمي آلماني ”روانكاوي امروز“ دفتر شش ”كمپاكت“
مترجم مهندس جواد ولدان
ادامه در ...

”پنج خصلت جادوئي“
از ”يوخن پاولوس“، مجله علمي آلماني ”روانكاوي امروز“ دفتر شش ”كمپاكت“
مترجم مهندس جواد ولدان
ادامه در ...

آشتی، هنر نو آغاز کردن؛ مترجم: دکتر کریم نیا

چگونه انسان خدا را آفرید؟
ژاله متین
آیا جهان به سوی مذهبی شدن می رود؟
(پاسخی کوتاه به پرسشی بزرگ)
غلامعلی باریک بین
نخست مذهب را از نگاه خودم تعریف کنم.
قانون تصادف و اتفاق
احتمال وقوع ناممكنات
مقاله اي علمي از مجلهء هفتگي اشپيگل آلمان، شماره 33
مترجم مهندس جواد ولدان
تئوری شناخت بخش ششم؛ دکتر کریم نیا
تئوری شناخت درراه برقراری ارزشهای دینامیک؛ دکتر کریم نیا
مردمسالاری دینی یا نظامی با ثبات؛ دکتر کریم نیا
تئوری شناخت بخش چهارم قسمت اول؛ دکتر کریم نیا

 

ایران آزاد نشریه فرهنگی علمی سیاسی اینترنتی
iran azad ©2002-2006
هر گونه برداشت یا استفاده از مطالب تنها با ذکر نام ایران آزاد و نام نویسنده یا مترجم مجاز است

Freitag, der 09. Juni 2023

در خصوص حمايت از اقليت ها
در خصوص
اولويت و ضرورت مبارزات فرهنگي

،آزادي، برابري و جمهوري دمكراتيك
سخن درد و درد سخن
تقاضای پشتيبانی  مالی از ایران آزاد


  buch.de - einfach vielseitiger!

Persischkurs
(auch online)
Einzel- und Gruppenunterricht
(in Hamburg)
Kontakt:
iran-azad
Mobil: 071/ 50 31 720
e-Mail: Info@Iran-Azad.de

all-inkl.com webhosting

Bücher: Psychologie & Lebenshilfe
unser kostenloser Service
Ratgeber